EkoBox

EkoBox FX

Ha alltid koll på inkomna kvitton och fakturor utan att logga in i Fortnox.

Användning

EkoBox FX är en behändig app som ser till att du alltid är uppdaterad med vad som inkommit digitalt till Fortnox. Det kan vara pdf:fakturor, e-fakturor eller kvitton. Perfekt för redovisningsbyrån som har flera klienter att bevaka eller företagaren som inte vill missa något utan att behöva logga in i Fortnox. Se filmen för en demonstration.

Inbox

Inbox visar antal fakturor, verifikat och kvitton som elektroniskt har inkommit till Fortnox och som ej är åtgärdade. I inbox visas samtliga företag som är upplagda i ”Inställningar”.

  • ”Dra skärmen nedåt” för att uppdatera.
  • ”Inkomna”, ej åtgärdade fakturor i arkivplats.
  • ”Ej Bokförda”, ej bokförda fakturor i lev.reskontra.
  • ”Att betala”, ej betalda fakturor i lev. reskontra.
  • ”Verifikat”, ej åtgärdade kvitton i arkivplats.

Lista

Tryck på ”Inkomna” eller ”Verifikat” i ”Inbox” för att visa pdf:er eller bilder på fakturor och kvitton. Dessa går att zooma eller scrolla om det är fler sidor på en faktura.

Skatteverket

”Skatteverket” visar en tabell med obetalda deklarationer. För att tabellen ska fungera måste skattedeklarationen läggas upp som en faktura i Fortnox. Registrera leverantören med ”Skatteverket”.

Inställningar

I ”Inställningar” hanterar du appens integrationer, kontaktuppgifter och loggar ut.

  • ”KONTO”, visa och ändra en del av dina kontaktuppgifter.
  • ”NY TOKEN”, ange en token / nyckel / api-kod och tryck på ”Lägg till” för att skapa en integration.
  • ”Ta bort”, tar bort markerad integration i ”hjulet”.
  • ”Kopiera”, kopiera en integration (nyckel) och skicka till en kollega eller kund.

I EkoBox kan du ha en eller flera integrationer. Integrationerna visas i ”hjulet”.

Integration

EkoBox har en koppling mot Fortnox, en sk. integration.

Om en integration mellan EkoBox och företaget redan existerar går det bra att använda den koden. Be din kollega eller redovisningsbyrå att sms:a eller maila den. Även om det redan finns en integration eller om det saknas så kan du alltid själv sätta upp en ny integration.

För att sätta upp en integration i Fortnox för EkoBox, se filmen.

En erhållen kod ska kopieras till fältet ”Ange token” under ”Inställningar” i EkoBox. Tryck på ”Lägg till” för att spara och skapa en koppling mot Fortnox. Alla dina kopplingar finns samlade i ”hjulet”. Se filmen för hur en kod läggs in i appen och en demonstration av funktionerna.

Ladda ner från AppStore