EkoPro

EkoPro FX

Bokföring, balans och resultat i mobilen.

Med EkoPro kan du följa din ekonomi och bokföring i mobilen. Du får en överskådlig presentation av ditt ekonomiska läge i företaget så att du alltid är uppdaterad. Även information om hur långt bokföringen har kommit, hur mycket som ska betalas till Skatteverket och övriga frågor och kommentarer. Kort sagt – din EKOPROgress.

 

Översikt

Översikten visar en sammanställning av det ekonomiska läget, bokföringsstatus och skattedeklaration för senast valda företaget i ”Inställningar”.

  • ”Dra skärmen nedåt” för att uppdatera.
  • ”SISTA TRANS” markerar sista bokförda verifikat.
  • ”AVST OCH KLART” markerar ur långt fram bokföringen är klar. Bokföraren / redovisningskonsulten anger en stjärna (*) sist i verifikationstexten på senast avstämda verifikat, förslagsvis momsomföringen.
  • “SKATTEDEKLARATION” visar belopp på senaste skattedeklaration. Skattedeklaration måste då vara bokförd som en faktura i Fortnox med leverantörsnamnet “Skatteverket”. Använd deklarationsdatum som fakturadatum och förfallodatum.

 

Perioder

Perioder visar en sammanställning över alla bokförda månader.

  • Tryck på en månad för att se mer information.
  • Tryck på ”Ackumulera” för att ackumulera alla belopp, en gång till för att återställa.

 

Balans och resultat

Tryck på ”RESULTAT” eller ”BALANS” i månadssammanställning för att se alla konton.

 

Huvudbok

Tryck på ett konto så visas huvudboken. Transaktionerna som bygger upp beloppet kan visas per månad eller ackumulerat beroende på vad som valts i “Perioder”.

Kommentarer

Tre olika typer av kommentarer kan läsas från bokföringen. Kommentarer görs genom att man anger resp. tecken (*, !, ?) sist i verifikationstexten i bokföringen / Fortnox.

  • Markering (*), hur långt fram bokföringen är klar.
  • Information (!).
  • Frågor (?).

Tryck på en rad för att se konteringen.

EkoPro kan även automatiskt skapa egna kommentarer.

 

Inställningar

Ladda ner EkoPro FX från Appstore. Öppna appen och registrera ett konto. Skapa därefter en integration mellan EkoPro och företaget i Fortnox. En integration görs med en sk. token eller nyckel (api – kod) och kan erhållas på två sätt – använd en befintlig eller skapa en ny.

Om en integration mellan EkoPro och företaget redan existerar går det bra att använda den nyckeln. Be din kollega eller redovisningsbyrå att sms:a eller maila nyckeln. Även om det redan finns en integration eller om det saknas så kan du alltid själv sätta upp en ny integration. Logga in i Fortnox, välj ”Administrera användare” och ”Lägg till integration.” Sök efter ”EkoPro” och kopiera nyckeln. För en fullständig beskrivning, se Fortnox.

En erhållen nyckel / token / api – kod ska kopieras till fältet ”Ange token” under ”Inställningar” i EkoPro. Tryck på ”Lägg till” för att spara och skapa en koppling mot Fortnox. Alla dina kopplingar finns samlade i ”hjulet”.

 

Ladda ner från AppStore