Rapportfabriken

Låt dina kunder ta del av bokföringen och resultatet med en överskådlig app.

När bokföringen är klar finns ett informationsbehov hos din kund. Hur ser resultatet ut? Hur långt är det bokfört? Gick allt bra, saknades något? Hur mycket ska betalas till Skatteverket? Med appen Rapportfabriken kommuniceras informationen på ett lätt och överskådligt sätt

Läs mer på Facebook eller på Rapportfabriken.